آرشیو روزانه: مرداد ۲۱, ۱۳۹۷

جفت سر راهی

جفت سر راهی در جفت سر راهی جفت در محلی بسیار نزدیک به سوراخ داخلی سرویکس یا بر روی سوراخ داخلی سرویکس قرار می گیرد . به عبارت دیگر جفت در دیواره قدامی یا خلفی سگمان تحتانی رحم جایگزین می شود . چهار درجه از این ناهنجاری ها به شرح ذیل است : جفت سر […]

read more »