آرشیو روزانه: آبان ۷, ۱۳۹۷

تبخال تناسلی

تبخال تناسلی یکی از بیماری های شایع منتقله در تماس های جنسی آلوده، تبخال تناسلی می باشد. این بیماری توسط ویروس های هرپس سیمپلکس نوع یک و دو منتقل می شوند. راه انتقال این بیماری از طریق روابط جنسی می باشد. بعد از اینکه ویروس از طریق یک فرد آلوده به بدن فرد دیگری منتقل […]

read more »