آرشیو روزانه: اسفند ۱۱, ۱۳۹۷

هیسترکتومی

هیسترکتومی عملی است که طی آن بخشی از رحم با کل آن برداشته می شود که معمولا یکی از روش های درمان افرادی که به سنگینی، خونریزی های دردناک، فیبروئید و پولیپ رحمی محسوب می شود که از طریق روش های غیر جراحی با مراقبت رحمی بهبود پیدا نکرده اند. در این هنگام معمولا افراد […]

read more »