قاعدگی طبیعی چند روز است؟

قاعدگی طبیعی چند روز است؟ سیکل قاعدگی طبیعی انسان را می توان به دو بخش سیکل تخمدانی و سیکل رحمی تقسیم کرد. دوره تخمدانی به دو مرحله فولیکولی و لوتئال و سیکل رحمی به مراحل تکثیری و ترشحی تقسیم می شود. اما سوال اساسی این می باشد که  چرا در عده ای از خانم ها […]

read more »
Call Now Buttonتماس با پزشک